Kalite Politikası

 

 • Müşterinin kalite, fiyat, teslim süresi ve sosyal uygunluk beklentilerini tam olarak algılayıp eksiksiz karşılamak ve müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak, 
 • Ürün kalitesinde istenilen seviyeye ulaşmak için nihai kullanıcıların beklentisini dikkate almak ve bunu uygun kalite ile sağlamak,
 • Üründe kalite ve güvenlik açısından karşılaşılabilecek riskleri en erken aşamada bilimsel yöntemler kullanarak öngörüp engelleyerek sıfır hatayı hedeflemek,
 • Standart iş yapış şekillerinin belirlenerek üretim yapılan her noktada aynı kaliteyi sağlamak,
 • Şirketin süreçleri arasındaki ilişkiyi gözeten bir Kalite Yönetim Sistemi yürütmek,
 • Tüm şirket çalışanlarının şirketin amaç ve hedefleri doğrultusunda katılımını sağlamak,
 • Kalite Yönetim Sisteminin gereklerini, çalışanlarımızın katılımıyla, sürekli geliştirerek iyileştirmek ve uygulamak,
 • Eğitim ve geliştirme çalışmaları ile tüm çalışanların motivasyonunu arttırarak; takım ruhu ve firma kültürünü benimsemiş, yenilik ve gelişimleri takip eden, konusunda uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmek,
 • Katılımcı yönetim anlayışını benimsemek,
 • Elde ettiği maddi ve manevi değerleri, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve tüm çevresi ile paylaşmak.
KALİTE POLİTİKAMIZI BELİRLEYEN TEMEL UNSURLARDIR

 

 

TR - EN

Kalite Politikası

 

 • Müşterinin kalite, fiyat, teslim süresi ve sosyal uygunluk beklentilerini tam olarak algılayıp eksiksiz karşılamak ve müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak, 
 • Ürün kalitesinde istenilen seviyeye ulaşmak için nihai kullanıcıların beklentisini dikkate almak ve bunu uygun kalite ile sağlamak,
 • Üründe kalite ve güvenlik açısından karşılaşılabilecek riskleri en erken aşamada bilimsel yöntemler kullanarak öngörüp engelleyerek sıfır hatayı hedeflemek,
 • Standart iş yapış şekillerinin belirlenerek üretim yapılan her noktada aynı kaliteyi sağlamak,
 • Şirketin süreçleri arasındaki ilişkiyi gözeten bir Kalite Yönetim Sistemi yürütmek,
 • Tüm şirket çalışanlarının şirketin amaç ve hedefleri doğrultusunda katılımını sağlamak,
 • Kalite Yönetim Sisteminin gereklerini, çalışanlarımızın katılımıyla, sürekli geliştirerek iyileştirmek ve uygulamak,
 • Eğitim ve geliştirme çalışmaları ile tüm çalışanların motivasyonunu arttırarak; takım ruhu ve firma kültürünü benimsemiş, yenilik ve gelişimleri takip eden, konusunda uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmek,
 • Katılımcı yönetim anlayışını benimsemek,
 • Elde ettiği maddi ve manevi değerleri, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve tüm çevresi ile paylaşmak.
KALİTE POLİTİKAMIZI BELİRLEYEN TEMEL UNSURLARDIR

 

 

TR - EN

Kalite Politikası

 

 • Müşterinin kalite, fiyat, teslim süresi ve sosyal uygunluk beklentilerini tam olarak algılayıp eksiksiz karşılamak ve müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak, 
 • Ürün kalitesinde istenilen seviyeye ulaşmak için nihai kullanıcıların beklentisini dikkate almak ve bunu uygun kalite ile sağlamak,
 • Üründe kalite ve güvenlik açısından karşılaşılabilecek riskleri en erken aşamada bilimsel yöntemler kullanarak öngörüp engelleyerek sıfır hatayı hedeflemek,
 • Standart iş yapış şekillerinin belirlenerek üretim yapılan her noktada aynı kaliteyi sağlamak,
 • Şirketin süreçleri arasındaki ilişkiyi gözeten bir Kalite Yönetim Sistemi yürütmek,
 • Tüm şirket çalışanlarının şirketin amaç ve hedefleri doğrultusunda katılımını sağlamak,
 • Kalite Yönetim Sisteminin gereklerini, çalışanlarımızın katılımıyla, sürekli geliştirerek iyileştirmek ve uygulamak,
 • Eğitim ve geliştirme çalışmaları ile tüm çalışanların motivasyonunu arttırarak; takım ruhu ve firma kültürünü benimsemiş, yenilik ve gelişimleri takip eden, konusunda uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmek,
 • Katılımcı yönetim anlayışını benimsemek,
 • Elde ettiği maddi ve manevi değerleri, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve tüm çevresi ile paylaşmak.
KALİTE POLİTİKAMIZI BELİRLEYEN TEMEL UNSURLARDIR

 

 

TR - EN

Kalite Politikası

 

 • Müşterinin kalite, fiyat, teslim süresi ve sosyal uygunluk beklentilerini tam olarak algılayıp eksiksiz karşılamak ve müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak, 
 • Ürün kalitesinde istenilen seviyeye ulaşmak için nihai kullanıcıların beklentisini dikkate almak ve bunu uygun kalite ile sağlamak,
 • Üründe kalite ve güvenlik açısından karşılaşılabilecek riskleri en erken aşamada bilimsel yöntemler kullanarak öngörüp engelleyerek sıfır hatayı hedeflemek,
 • Standart iş yapış şekillerinin belirlenerek üretim yapılan her noktada aynı kaliteyi sağlamak,
 • Şirketin süreçleri arasındaki ilişkiyi gözeten bir Kalite Yönetim Sistemi yürütmek,
 • Tüm şirket çalışanlarının şirketin amaç ve hedefleri doğrultusunda katılımını sağlamak,
 • Kalite Yönetim Sisteminin gereklerini, çalışanlarımızın katılımıyla, sürekli geliştirerek iyileştirmek ve uygulamak,
 • Eğitim ve geliştirme çalışmaları ile tüm çalışanların motivasyonunu arttırarak; takım ruhu ve firma kültürünü benimsemiş, yenilik ve gelişimleri takip eden, konusunda uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmek,
 • Katılımcı yönetim anlayışını benimsemek,
 • Elde ettiği maddi ve manevi değerleri, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve tüm çevresi ile paylaşmak.
KALİTE POLİTİKAMIZI BELİRLEYEN TEMEL UNSURLARDIR